Els imprevistos poden passar en qualsevol moment. Ningú no està exempt d’haver d’enfrontar-se a situacions inesperades que puguin afectar la nostra salut i benestar. És per això que presentem la nostra assegurança d’accidents, una solució dissenyada per oferir protecció i seguretat en els moments en què més ho necessites.

Aquesta assegurança no només t’ofereix suport en cas de lesions o accidents, sinó que també et proporciona tranquil·litat i confiança en el teu dia a dia. Està dissenyat per salvaguardar el teu futur i el dels teus éssers estimats, oferint-te una xarxa de seguretat en moments crítics.

Amb cobertures que s’adapten a les teves necessitats i un equip compromès a la teva disposició, tens la certesa que som aquí per ajudar-te.

PER QUÈ UNA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS?

Sense carències

Accidentes (5)

Podràs utilitzar la teva assegurança des del moment de la contractació

Fàcil de contractar

Accidentes (5)

Només hauràs de completar un senzill qüestionari de salut

Protecció econòmica

Accidentes (5)

Davant d’una situació inesperada, compta amb el suport necessari

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquesta assegurança cobreix els accidents que pugui patir l’assegurat, dels quals se’n pugui derivar la mort, la invalidesa permanent, total o absoluta, parcial i gran invalidesa.

En cas de mort, s’abonarà el capital establert en les condicions del seu contracte, així com si es tracta de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta i invalidesa permanent total de l’assegurat.

En cas d’Invalidesa Permanent Parcial derivada d’un accident, l’Assegurador abonarà la quantia de la indemnització que correspongui d’acord amb el grau de limitació de l’activitat que s’obtingui.

La pòlissa entra en vigor una vegada pagada la prima, i la durada serà anual. A cada venciment es renovarà, tret que alguna de les parts s’hi oposi. En tot cas, la pòlissa s’extingeix amb el pagament de la totalitat del capital assegurat i al final de l’anualitat en què l’assegurat arribi als 69 anys.

Les garanties de la pòlissa tenen efecte per als sinistres que tinguin lloc a tot el món.

Per a les garanties d’Invalidesa, el Beneficiari és el mateix Assegurat, i per a la de Defunció, el designat a les Condicions Particulars. Durant la vigència del contracte, el prenedor pot designar Beneficiari o modificar la designació anteriorment assenyalada sense necessitat de consentiment de l’assegurador, llevat que el prenedor hagi renunciat expressament i per escrit a aquesta facultat.

Si en el moment de la mort de l’assegurat no hi ha beneficiari designat concretament, ni regles per determinar-lo, el capital forma part del patrimoni del prenedor.

L’assegurança d’accidents ofereix suport en situacions de lesions imprevistes o mort, mentre que l’assegurança de vida ofereix protecció en cas de mort.

En cas d’accident o defunció, cal que us poseu en contacte amb Nueva Mutua Sanitaria per tramitar el vostre sinistre.

REBRE INFORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

Si us plau, ompliu les dades següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), i inscrit al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M380, està autoritzada per operar a la branca de Salut.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’Empresa ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPO) amb el qual us podeu posar en contacte a: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre els nostres productes d’assegurances, i enviar-vos comunicacions comercials sobre aquestes assegurances i altres serveis o ofertes sobre salut i benestar.

BASE LEGITIMADORA: La present sol·licitud d’informació sobre pòlisses d’assegurances.

DRETS: Podeu sol·licitar-nos l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals, així com sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu electrònic següent: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, specificant quin dret voleu exercir, i enviant adjunta una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent en vigor. En un termini màxim de 30 dies després de rebre la vostra sol·licitud, rebreu una resposta per part nostra.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa de Dades, llegiu la següent pàgina web:  http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos