PREGUNTES FREQÜENTS

Volem ajudar-te a trobar la resposta adequada a qualsevol dels teus dubtes. Consulta les nostres preguntes freqüents, o contacta amb nosaltres a través del número de telèfon  91 290 80 75 o a través de l’adreça de correu electrònico atencionasegurados@nuevamutuasanitaria.es.

Selecciona la categoria:

App i Àrea Privada

Descarrega’t l’app de Nueva Mutua Sanitaria al dispositiu mòbil a través de l’APP Store o Google Play. A més, et convidem a consultar totes les funcionalitats disponibles a la teva app aquí.

Assistència en viatge a l'estranger

La teva assegurança de salut inclou una pòlissa d’assistència en viatge que cobreix urgències per accidents o malalties sobrevingudes durant el desplaçament.
Per activar o gestionar la cobertura d’aquest tipus de serveis, cal que contactis amb el telèfon (+34) 91 290 80 78 (servei disponible les 24 hores).

Autoritzacions

És recomanable. Des del moment en què emetem una autorització, aquesta té una validesa de 30 dies. Si per qualsevol motiu retardes la realització de la prova o el tractament, podria ser que caduqués o l’hagis de tornar-la a sol·licitar.

Perquè habitualment es tracta de prestacions que tenen alguna mena de limitació. Aquestes sempre estan reflectides a les condicions generals de la teva pòlissa.
A més, et sol·licitem l’informe mèdic per a comprovar totes dues parts que s’ajusta a les cobertures contractades

En 48 hores hàbils tindràs la teva resposta, tot i que sempre intentarem que sigui abans.

Com més aviat millor, per a la teva tranquil·litat. El 90% de les autoritzacions es poden fer al moment amb una trucada telefònica, però, si hi ha qualsevol incidència o falta alguna dada, podrien ser necessàries 48 hores fins a l’emissió del número d’autorització.

A l’estranger, les nostres autoritzacions no són vàlides. La cobertura que tenim en aquests casos és una pòlissa d’assistència en viatge que cobreix urgències per accidents o malalties sobrevingudes durant el desplaçament. Per gestionar aquesta mena de serveis, has de contactar amb el telèfon (+34) 91 290 80 78 (servei disponible les 24 hores).

Les autoritzacions són una garantia de cobertura. Són necessàries per a proves o tractaments que tenen un alt cost o que tenen alguna mena de limitació.
D’aquesta manera, tant l’assegurat com el centre mèdic tenen constància que la prova o el tractament està cobert per part nostra abans de la seva realització. En cas d’urgència, aquesta autorització no serà necessària.

Al document de Condicions Generals que remetem amb la teva pòlissa trobaràs les prestacions que requereixen autorització. Com a norma general, són aquelles proves diagnòstiques complexes, els tractaments i els ingressos hospitalaris. Normalment, el mateix facultatiu t’indicarà si la vostra prova requereix autorització prèvia. En cas de dubte, tens a la teva disposició el telèfon d’Atenció al Client 91 290 80 75

Per poder sol·licitar una autorització necessites conèixer la data de la prova o intervenció, la prescripció mèdica i, en alguns casos, un informe per a valoració mèdica.

Amb totes aquestes dades pots sol·licitar la teva autorització a través de l’Àrea Privada.

Si vols, pots contactar amb nosaltres a autorizaciones.medicas@nuevamutuasanitaria.es o al nostre telèfon d’atenció al client 91 290 80 75.

Sí, sempre. Si l’ingrés és d’urgència, es pot autoritzar a les 72 hores següents. Si és programat, l’has d’autoritzar abans de la seva realització. T’estalviaràs molts tràmits i guanyaràs tranquil·litat.

Quadre Mèdic

Si vols sol·licitar una cita mèdica, hi ha diverses opcions per sol·licitar-la:


– Accedeix a l’app de Nueva Mutua Sanitaria i prem sobre “Quadre mèdic”.
Utilitza el cercador i troba l’especialista que necessites amb les dades de contacte respectives per concertar la cita.


– Consulta el quadre mèdic a través de la nostra pàgina web i sol·licita la teva cita contactant amb l’especialista o el centre.


Finalment, els mutualistes i assegurats de Nueva Mutua Sanitaria teniu a la vostra disposició el
Servei de Gestió de Cites, on ens encarreguem de concertar la cita mèdica que necessiteu. Per a accedir a ell, deurà ingressar a la seva APP i polsar sobre el icona de “Gestió de Cites”

Gestió de Pòlisses

Si l’assistència de la mare al part es realitza amb càrrec a la pòlissa de la mútua en què ella estigui assegurada, els fills nounats tenen dret a ser inclosos a la pòlissa de la mare des del moment del seu naixement. Per fer-ho, el prenedor ha de comunicar a la Mútua aquesta circumstància dins dels 15 dies naturals següents a la data de l’alta hospitalària del nadó i com a màxim 30 dies naturals transcorreguts des de la data del part, mitjançant l’emplenament d’una sol·licitud d’assegurança. Les altes comunicades en termini retrotrauran els seus efectes a la data del naixement, i s’aplicaran els mateixos períodes de carència que faltessin per consumir la mare, si escau.

Si l’alta del nounat es comunica amb posterioritat al termini indicat al paràgraf anterior, caldrà emplenar el Qüestionari de Salut i la Mútua podrà denegar-ne l’admissió. Si s’accepta el nou assegurat, se li aplicaran els períodes de carència establerts en aquesta pòlissa. En tot cas, la Mútua ha de cobrir l’assistència sanitària al nounat durant els primers quinze (15) dies naturals de vida, i ha de finalitzar la cobertura transcorregut aquest termini si no se n’ha sol·licitat l’alta d’acord amb el que estableix aquest apartat.

Per comunicar el naixement, contacta amb nosaltres al 91 290 90 90 o al correu comercial@nuevamutuasanitaria.es

Dos mesos abans del venciment de la teva pòlissa, la Mútua et comunicarà per correu electrònic certificat o, si no, per correu postal, la nova prima per al període d’assegurança següent.

Són l’estat o la condició de la salut (malaltia, lesió o defecte) no necessàriament patològics patits per l’assegurat amb anterioritat a la data de la seva inclusió a la pòlissa.

El venciment de la pòlissa s’estableix en les condicions particulars. Per norma general, les nostres pòlisses vencen el 31 de desembre de cada anualitat, i es renoven de manera automàtica sempre que no hi hagi oposició a la pròrroga.

Consulta totes les condicions de la teva pòlissa a la teva Àrea Privada, a l’apartat de “Dades Generals” o a l’APP a “Informació personal”. Allà podràs consultar les condicions generals i suplements.

A més, si necessites un certificat d’alta d’assegurat, el podràs consultar a l’apartat “Assegurats”, fent clic a “Certificats”.

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el Departament d’Atenció a l’Assegurat trucant al 91 290 80 75 o al correu atencionasegurados@nuevamutuasanitaria.es

El període de carència és el temps (computat per mesos o dies transcorreguts a partir de la data d’efecte de l’assegurança) durant el qual no són efectives algunes de les cobertures incloses a la pòlissa.

Altres serveis

Per sol·licitar el servei de segona opinió mèdica, truca al telèfon 91 290 80 76.
A més, pots consultar el funcionament del servei prement aquí

Consulta les tarifes corresponents a les primes del 2024 a través del següent enllaç

En cas d’urgències, hauràs de trucar al telèfon 91 290 80 76 i seràs atès per un equip de professionals medicosanitaris disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

Pòlissa de reemborsament

Amb l’assegurança de Salut Reemborsament, l’assegurat té l’oportunitat d’escollir lliurement els metges i centres que vulgui, ja que podrà acudir a qualsevol professional del quadre mèdic (com amb l’assegurança d’assistència sanitària) o assistir a un especialista fora d’aquest, obtenint un reemborsament percentual de la factura.

No, l’assegurança de reemborsament no inclou reemborsament dental, però la pòlissa, a través del quadre mèdic concertat, sí que cobreix les consultes d’Estomatologia, les extraccions de peces dentals, les cures derivades d’aquestes, una neteja de boca a l’any, les radiografies simples i les ortopantomografies.

Demana un reemborsament de la factura mèdica a través de l’APP o Àrea Privada, prement sobre la icona de “Reemborsament” i, seguidament, a “Sol·licitar reemborsament”.

A més, podràs escriure a l’adreça de correu reembolso@nuevamutuasanitaria.es

Un cop rebem la factura, comprovarem que és apta per al reemborsament. Després de processar-lo, t’enviarem un correu electrònic confirmant que la sol·licitud ha estat gestionada d’acord amb les cobertures de la teva pòlissa. En alguns casos, caldrà presentar l’informe mèdic.

 

Queixes i reclamacions

Nueva Mutua Sanitaria, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, disposa d’un Servei d’Atenció al Client (SAC) al qual poden adreçar-se els prenedors, assegurats, beneficiaris, o causahavents de qualsevol dels anteriors per presentar qualssevol queixes i reclamacions relacionades amb aquesta Pòlissa, per això Nueva Mutua Sanitaria té a disposició seva impresos per formular-les a les seves oficines. Les queixes o reclamacions, que s’han de formalitzar per escrit, poden adreçar-se al SAC o al Defensor de l’Assegurat per qualsevol dels mitjans següents:

  • Personalment mitjançant el lliurament a les oficines de la Mútua.
  • Por correo postal remitido a la Calle Villanueva nº 14, 4ª planta, 28001 Madrid.
  • Per correu electrònic a l’adreça sac@nuevamutuasanitaria.es.

El SAC n’acusarà el rebut per escrit i les resoldrà de manera motivada i en el termini màxim legal d’un mes, comptat des de la data de presentació de la queixa o reclamació.

  • Així mateix, podran adreçar-se per escrit, al Defensor del Client “DA Defensor, SL”, carrer Velázquez 80, 1r Dcha., 28001 Madrid, telèfon 913 104 043, correu electrònic reclamaciones@da-defensor.org.

Rebuts i copagaments

Consulta tots els teus copagaments a l’app Nueva Mutua Sanitaria, prement sobre la icona “Copagament”. En aquest apartat podràs consultar la informació completa del copagament, l’estat de la sol·licitud i comunicar una incidència.

Assegurança dental

Tens cobertes les consultes, les extraccions de peces dentals, les cures derivades d’aquestes, una neteja de boca a l’any, les radiografies simples i les ortopantomografies. A més d’aquesta cobertura que tenen incloses les pòlisses de salut, informar de la cobertura d’estomatologia i possibilitat de contractar assegurances dentals Blava / Verda

Targetes

No cal tenir la targeta física per anar al metge, ja que podràs presentar la targeta sanitària electrònica disponible a l’app o a l’Àrea Privada

Pots sol·licitar la targeta trucant al telèfon 91 290 80 75 o escrivint un correu electrònic a atencionasegurados@nuevamutuasanitaria.es

A més, pots fer la sol·licitud a través de l’app a l’apartat de “Les meves targetes”

En caso de disconformidad con lo resuelto por cualquiera de las instancias anteriores, o si no han obtenido respuesta en el plazo de un mes, podrán interponer reclamación o queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para ello deberán acreditar que ha transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación o queja ante el SAC o el Defensor del Cliente, sin que estos hubieran resuelto, o cuando haya sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición.

Sin perjuicio de las anteriores actuaciones, los interesados en todo caso podrán ejercitar las acciones que estimen oportunas ante la jurisdicción ordinaria.

Documento: Reglament per a la Defensa del Client de Nueva Mutua Sanitaria

REBRE INFORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

Si us plau, ompliu les dades següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), i inscrit al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M380, està autoritzada per operar a la branca de Salut.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’Empresa ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPO) amb el qual us podeu posar en contacte a: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre els nostres productes d’assegurances, i enviar-vos comunicacions comercials sobre aquestes assegurances i altres serveis o ofertes sobre salut i benestar.

BASE LEGITIMADORA: La present sol·licitud d’informació sobre pòlisses d’assegurances.

DRETS: Podeu sol·licitar-nos l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals, així com sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu electrònic següent: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, specificant quin dret voleu exercir, i enviant adjunta una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent en vigor. En un termini màxim de 30 dies després de rebre la vostra sol·licitud, rebreu una resposta per part nostra.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa de Dades, llegiu la següent pàgina web:  http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos