SERVEI D'AUTORITZACIONS

Des de l’1 de juliol de 2022, per tal d’estalviar tràmits i gestions als nostres assegurats, la majoria dels tractaments mèdics coberts per la nostra Assegurança de Salut NO NECESSITARAN AUTORITZACIÓ, la qual cosa suposa una reducció del 72% al 23% en el nombre de prestacions mèdiques que requereixen autorització. Caldrà aportar un informe mèdic o una nota clínica que haurà de facilitar el metge prescriptor.

A més, s’ha optimitzat el procés de tramitació de les autoritzacions fent-lo més còmode, ràpid i efectiu mitjançant l’aplicació de Prescripció Online posada a la disposició dels professionals del nostre Quadre Mèdic. Aquest procediment és senzill i àgil, i en cap cas cal desplaçar-se a les nostres oficines.

Podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Autoritzacions Mèdiques a través d’aquests canals:

Com a norma general, requeriran autorització les proves diagnòstiques complexes, les intervencions quirúrgiques (amb ingrés i sense) i els ingressos hospitalaris.

El mateix facultatiu, en utilitzar el sistema de prescripció en línia, us confirmarà si necessita autorització.

Només caldrà autoritzar amb anterioritat les següents prestacions mèdiques:

INGRESSOS HOSPITALARIS (fins i tot hospital de dia)

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS

PROVES DIAGNÒSTIQUES COMPLEXES:

 • Estudis genètics
 • PET-TAC, PET-RMN.
 • Proves de medicina nuclear
 • Estudi de dianes terapèutiques.
 • Monitorització vídeo-EEG
 • Estudis polisomnogràfics.
 • TAC coronària.
 • Infiltracions de qualsevol tipus.
 • Tot acte mèdic que impliqui l’administració de medicació sense ingrés o bé la implantació de material protètic.

ACTES TERAPÈUTICS COMPLEXOS:

 • Cirurgia vascular, cardíaca i general: esclerosi terapèutiques de varius (per sessió), marcapassos, implantació de reservoris per a quimioteràpia o per a diàlisi.
 • Aparell digestiu: endopròtesi digestiva, mucosectomies, reseccions endoscòpiques complexes no diagnòstiques.
 • Cardiologia: hemodinàmica diagnòstica i terapèutica; estudis i tractaments electrofisiològics; qualsevol marcapassos.
 • Multiespecialitats: infiltracions terapèutiques.
 • Diagnòstic i tractament de la infertilitat.
 • Oxigenoteràpia: C.P.A.P i B.P.A.P.
 • Radiologia intervencionista.
 • Rehabilitació: rehabilitació diferent de la de l’aparell locomotor, rehabilitació neurològica i rehabilitació del sòl pelvià.
 • Tractament del dolor. (Tots els tractaments)
 • Urologia: biòpsia de pròstata per fusió, criocirurgia, fotovaporització, hipertèrmia, microultrasons i làser holmi de la pròstata, instil·lacions intravesicals.

Sí, sempre.

Si l’ingrés és d’urgències, heu de sol·licitar l’autorització les 72 hores posteriors a l’ingrés.

Si l’ingrés és programat, heu d’autoritzar-lo abans de la realització; així us estalviareu molts tràmits i guanyareu tranquil·litat.

Haureu de facilitar el número de targeta, així com la prescripció i l’informe mèdic facilitat pel facultatiu.

En alguns casos, caldrà informar també de la data exacta i el lloc de realització de la prova o la prestació, com per exemple en el cas dels ingressos i/o les intervencions quirúrgiques.

Perquè habitualment es tracta de prestacions que tenen algun tipus de limitació. Les possibles limitacions sempre estan reflectides a les Condicions Generals de la vostra pòlissa. L’informe ha de reflectir un motiu que s’ajusti a les cobertures contractades perquè se’n pugui autoritzar la prestació.

A través de l’Àrea Privada de Nueva Mutua Sanitaria o per correu electrònic a  autorizaciones.medicas@nuevamutuasanitaria.es.

Un cop presentat l’informe, en 48 hores hàbils obtindreu la resposta a la petició d’autorització.

Recordeu que les prescripcions tenen una validesa de 60 dies i les autoritzacions tenen una validesa de 30 dies.

El segon semestre de 2022 es va completar el procés de tramitació digital de les prescripcions mèdiques. D’aquesta manera, totes les prescripcions han de ser electròniques i NO CAL EL VOLANT MÈDIC. El facultatiu, en generar la prescripció, posa en marxa un procés automàtic de generació de l’autorització mèdica.

Això no obstant, si tinguéssiu algun problema o dificultat, us podeu posar en contacte amb el Servei d’Autoritzacions Mèdiques al telèfon 91 290 80 75, disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, o a través del correu electrònic: autorizaciones.medicas@nuevamutuasanitaria.es.

A l’estranger no són d’aplicació les autoritzacions emeses per Nueva Mutua Sanitaria.

La cobertura que tenim en aquests casos és una pòlissa d’assistència en viatge que cobreix urgències per accidents o malalties sobrevingudes durant el desplaçament. Per a la gestió d’aquest tipus de serveis, heu de contactar amb el telèfon (+34) 91 290 80 89, disponible 24 hores.

REBRE INFORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

Si us plau, ompliu les dades següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), i inscrit al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M380, està autoritzada per operar a la branca de Salut.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’Empresa ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPO) amb el qual us podeu posar en contacte a: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre els nostres productes d’assegurances, i enviar-vos comunicacions comercials sobre aquestes assegurances i altres serveis o ofertes sobre salut i benestar.

BASE LEGITIMADORA: La present sol·licitud d’informació sobre pòlisses d’assegurances.

DRETS: Podeu sol·licitar-nos l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals, així com sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu electrònic següent: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, specificant quin dret voleu exercir, i enviant adjunta una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent en vigor. En un termini màxim de 30 dies després de rebre la vostra sol·licitud, rebreu una resposta per part nostra.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa de Dades, llegiu la següent pàgina web:  http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos