AVÍS LEGAL

Nueva Mutua Sanitaria

L’entitat prestadora de serveis a través de l’adreça d’Internet “http://nuevamutuasanitaria.es” és la mercantil NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA (d’ara endavant Nueva Mutua Sanitaria), amb domicili social a Madrid, carrer Villanueva n. 14, 4t pis, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 29.864, foli 40, secció 8, full M-537.332 i amb número d’identificació fiscal V-86444965.

Nueva Mutua Sanitaria figura inscrita al Registre administratiu d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M-380, i està autoritzada per operar al ram de Malaltia (compresa l’assistència sanitària).

Dades de contacte:  info@nuevamutuasanitaria.es

Condicions generals d’ús:

Nueva Mutua Sanitaria es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest web s’accepta que Nueva Mutua Sanitaria no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d’aquest accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest web.

Els drets d’autor del material contingut en aquest web són propietat de Nueva Mutua Sanitaria. El fet d’accedir-hi no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el consentiment previ de Nueva Mutua Sanitaria.

REBRE INFORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

Si us plau, ompliu les dades següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), i inscrit al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M380, està autoritzada per operar a la branca de Salut.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’Empresa ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPO) amb el qual us podeu posar en contacte a: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre els nostres productes d’assegurances, i enviar-vos comunicacions comercials sobre aquestes assegurances i altres serveis o ofertes sobre salut i benestar.

BASE LEGITIMADORA: La present sol·licitud d’informació sobre pòlisses d’assegurances.

DRETS: Podeu sol·licitar-nos l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals, així com sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu electrònic següent: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, specificant quin dret voleu exercir, i enviant adjunta una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent en vigor. En un termini màxim de 30 dies després de rebre la vostra sol·licitud, rebreu una resposta per part nostra.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa de Dades, llegiu la següent pàgina web:  http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos