T'ACABES DE COL·LEGIAR?

LA TEVA PRIMERA ASSEGURANÇA DE SALUT PROFESSIONAL

* La tarifa s’incrementarà en un 0,15% en concepte de taxa del Consorci. Oferta vàlida per a nous assegurats.
Per a la revisió de primes, a les renovacions successives s’atendrà als criteris d’actualització anual recollits en les condicions econòmiques de la pòlissa..

COBERTURES

Atenció primària
Medicina general, infermeria i pediatria

Mètodes terapèutics
Quimioteràpia, radioteràpia, rehabilitació i tractament del dolor

Assistència domiciliària 24 hores

Serveis coberts
Ambulància, podologia, psicologia, hospitalització domiciliària i pròtesis

Especialitats mèdiques, quirúrgiques i proves diagnòstiques

Medicina preventiva

Hospitalització mèdica, pediàtrica, psiquiàtrica, a UVI, quirúrgica i obstètrica

Assistència en viatge

Videoconsulta mèdica

PRESTACIONS INCLOSES

Diagnòstic i tractament de la infertilitat

Cirurgia refractiva de la miopia 

MÉS DE 65 ANYS CUIDANT LA VOSTRA SALUT

RECIBIR INFORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN

Por favor, rellena los siguientes campos:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, con CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), e inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número M0380. …

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Nueva Mutua Sanitaria dispone de Delegado de Protección de Datos, ante el cual usted podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose al correo electrónico siguiente: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: Sus datos serán tratados con la finalidad de proporcionarle información sobre nuestros productos de seguros, y remitirle comunicaciones comerciales sobre éstos y otros servicios u ofertas vinculadas al sector de la salud y el bienestar.

LEGITIMACIÓN: La base legitimadora del tratamiento es la presente solicitud de información sobre el contrato de seguro.

DERECHOS: Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición y el derecho a la portabilidad de sus datos. Para ejercerlos, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, indicando en el Asunto “Derechos Protección de Datos” o, si lo prefiere, por correo postal, dirigido a Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Calle Villanueva nº 14, 4º, 28001 de Madrid, especificando qué derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su DNI o documento de identificación oficial equivalente en vigor.

Para más información sobre nuestra política de protección de datos puede consultar la siguiente página web: http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos

REBRE INFORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

Si us plau, ompliu les dades següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb CIF V86444965 (Nueva Mutua Sanitaria), i inscrit al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau M380, està autoritzada per operar a la branca de Salut.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’Empresa ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPO) amb el qual us podeu posar en contacte a: dpo@nuevamutuasanitaria.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre els nostres productes d’assegurances, i enviar-vos comunicacions comercials sobre aquestes assegurances i altres serveis o ofertes sobre salut i benestar.

BASE LEGITIMADORA: La present sol·licitud d’informació sobre pòlisses d’assegurances.

DRETS: Podeu sol·licitar-nos l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals, així com sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu electrònic següent: protecciondedatos@nuevamutuasanitaria.es, specificant quin dret voleu exercir, i enviant adjunta una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent en vigor. En un termini màxim de 30 dies després de rebre la vostra sol·licitud, rebreu una resposta per part nostra.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa de Dades, llegiu la següent pàgina web:  http://nuevamutuasanitaria.es/politica-de-proteccion-de-datos